تعرفه بستری

نام خدمت آزاد بیمه
يك تخته 7,304,000 5،660،600
دوتخته 5,484,000 3،840،600
سه تخته يا بيشتر 3,651,000 2،007،600
nicu 10,000,000 2،374،300
icu 12,712,000 5،086،300
هزينه همراه 823,000 823،000
نوزاد سالم 1،833،000 1،010،400
نوزاد بيمار 2،555,000 1،403،900
مراقبت های ویژه قلبی 6،356,000 2،543،600

تعرفه ویزیت و خدمات پاراکلینیکی

نام خدمت آزاد بیمه
ویزیت عمومی 170,000 95،000
ویزیت اورژانس 170,000 950،000
ویزیت متخصص 250,000 190،600
ویزیت فوق تخصص 300,000 200،300
مشاوره در بخش اورژانس - ويزيت پزشك متخصص 295,000
ویزیت چشم پزشکی 270,000 210،000
ویزیت رژیم غذایی- كارشناس پروانه دار 123,000
احیای قلب(CPR) 1،633،000 930،060
اسکن يك چشم 330,700 188،894
اسكن هردوچشم 330,700 188،894
گوشFNA 437,900 244،644
NST 401,900 234،586
اسپیرومتری 247,000 140،950
اسپیرومتری با اسپری 892,000 507،210
سرم 100,000
تزریق وریدی 30,200
تزریق عضلانی (روز) 20,000
تزریق پنی سیلین با تست 41,200
ختنه 1،510,000 843،600
شستشوی گوش 151,000 84،360
هزینه امبولانس 1،600,000
اعزام با امبولانس به بیرون از مرکز تا 20 کیلومتر 1،600،000
نوار قلب 179,700 104،534
نوارمغز 1،468,000 846،750
کولونوسکوپی +نمونه برداری 3،952,000 2،255،200
اندوسکوپی + نمونه برداری 2،641,500 1،508،270
اکو 1،310,500 746،930
هولتر قلبی 12 یا 14 ساعته 1،022,000 737،170
تست ورزش 938,600 535،610
نوارعصب و عضله یک اندام 2،051,500 1،169،780
نوارعصب و عضله دو اندام 2،868,000 1،634،810
نوارعصب و عضله سه اندام 3،684,500 2،099،840
نوارعصب و عضله چهار اندام 4،178,500 2،381،740
پاپ اسمير بخش زنان 226,500
تراکم استخوان تک اندام 2،094,700 1،217،572
تراکم استخوان تمام اندام 2،467,900 1،413،984
کشیدن سوند فولی 75,500 42،180
75,500 42،180
تامپوناد بینی (پانسمان خونریزی) 938,000 535،610
مانیتورینگ اورژانس 665,500 380،670
پانسمان تا 20 سانتي متر 75,500
پانسمان بيش از 20 سانتي متر 151,000
وصل سرم اطفال وانفوزین 120,800 67،488
IIBR 938,000 535،610
کاور نوزاد و متقال 100,000
کاور بزرگسالان 200,000
شیردهی 100,000
قالب گیری صوت ضدسرب 235,000
ASSR 325,000
ABR 440,000
وارد كردن سوند (سونداژ) 151,000 84،360
اکسیژن تراپی(هرساعت) 15,000
کنترل فشارخون 10,000
اديومتري پايه و جامع شامل اديومتري با طنين صوتي خالص از راه هوا و استخوان، اديومتري کلامي، تعيين آستانه و تميز کلمات 321,000
تست‌هاي تخصصي و تکميلي شنوايي شناسي شامل تست بالانس بلندي صوت، متناوب، يک يا دو گوش/تست تحليل رفتن/طنين صوتي/تست SISI/تست استنجر با طنين صوتي خالص/تست گفتار فيلتر شده/تست با لغات دو سيلابي طولاني/تست لومبارد/تست ميزان دقت حسي عصبي/تست تشخيصي جملات ساختگي/ گفتاري و تست ETF؛ هر يک از تست ها به تنهايي 179,700
اندازه‌گيري تيمپانيک (تست آمپدانس) 164,600
تست رفلکس آکوستيک صوتي 89,850
تست انتشار صوت (اسکرنينگ و تشخيصي) يا TEOAE 179,700
تست انتشار صوت (تشخيصي) يا DPOAE 247,000
بررسي وزوز گوش (شامل تطبيق دادن فرکانس و شدت صدا و ماسک کردن) 321,000