بخش پس از زایمان

بخش پس از زایمان واقع در طبقه ی پنجم بیمارستان و روبروی بخش NICUمی باشد.

این بخش دارای یک اتاق یک تخته ودو اتاق دوتخته و چهار اتاق چهار تخته ویک اتاق ایزوله می باشد و پزشکان جراح عمومی،متخصص زنان و زایمان ، به بیماران بستری در این بخش خدمات سلامت ارائه می نمایند.

این بخش با برخورداری از کادر مجرب و تخصصی متشكل از كارشناسان مامايي، همراه با آخرین تجهیزات مدرن روز پزشکی آماده ارائه خدمات به بیماران محترمي مي باشد كه تحت عمل سزارین و زایمان طبیعی ، قرار گرفته اند.