بخش داخلی جراحی مردان

بخش داخلی جراحی مردان واقع در طبقه ی سوم بیمارستان و روبروی بخش 2ICU می باشد.

این بخش دارای دو اتاق یک تخته ویک اتاق دوتخته و چهار اتاق چهار تخته ویک اتاق ایزوله می باشد و پزشکان جراح عمومی، متخصص چشم، متخصص ارتوپدی، متخصص اورولوژی، جراح مغزو اعصاب و ستون فقرات و پزشکان داخلی به به بیماران بستری در این بخش خدمات سلامت ارائه می نمایند.

درتمام ساعات شبانه روز ارائه خدمات گسترده در زمینه های زیر می باشد:

ارائه ومراقبت از انواع جراحی ها شامل انسداد روده، هموروئید، فیستول آنال، کیست پایلونیدال، هرنی، تعویض مفصل زانو، تعویض مفصل هیپ، شکستگی فمور، انواع شکستگی ها، لامینکتومی، دیسک سرویکال ، بیماران چشمی(کاتاراکت،....) ، آمپوتاسیون پای دیابتی، ،TUL ، ،TURP ،BPH ، واریکوسل ، اسلیو ،ژنیکوماستی .

  • ارائه مراقبت به بیماران با مشکلات تنفسی
  • ارائه مراقبت به بیماران دیابتی
  • ارائه مراقبت به بیماران عفونی
  • ارائه مراقبت به بیماران با مشکلات گوارشی
  • ارائه مراقبت به بیماران دچار آسیب های مغزی(CVA)
  • ارائه مراقبت به بیماران دچار آسیب های کلیوی و....

پذیرش بیماران داخلی جراحی از طریق اورژانس، کلینیک، پذیرش مطب انجام میگیرد و به صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمت به بیماران محترم می باشد