بلوک زایمان

این بخش شامل خدمات زیر می باشد :

امکان انجام زایمان طبیعی به روش های فیزیولوژیک و بدون درد

پایش سلامت جنین شامل : نوار قلب جنین NST)) و مانیتورینگ قلب جنین

پايش سلامت بارداري شامل : توکومتری ، تست آمینوشور

پايش سلامت بارداري شامل : توکومتری ، تست آمینوشور اتاقهای بستری تحت نظر ، با امکانات پایش سلامت مادر و جنین در بارداریهای پرخطر ، بیماران با شکایت آبریزش ، خونریزی ، کاهش حرکات جنین ، فشارخون بارداری ، پره اکلامسی ، دیابت بارداری ، احتمال زایمان زودرس ، ویار بارداری ، تهدید به سقط و سقطهای مکرر

امکان حضور مامای خصوصی همراه مادر ، جهت ارائه مراقبتهای خاص شامل : ماساژ ، ریلکسیشن و کمک به تسهیل زایمان با انجام مانورهای خاص

حضور مامای مجرب و اختصاصی جهت ارائه مراقبتهای اولیه تخصصی ، پس از تولد نوزاد به روش طبیعی و سزارین خدمات آموزشی دوران بارداری شامل : آشنایی و آمادگی برای زایمان طبیعی ( فیزیولوژیک و بدون درد ) ، ورزشهای دوران بارداری ، تغذیه دوران بارداری ، بهداشت فردی ، مشاوره بهداشت روان .

خدمات آموزشی پس از زایمان شامل : مراقبت از نوزاد ، ورزشهای مناسب پس از زایمان ، آموزش شیردهی

صدور گواهی ولادت نوزاد ، در روزهاي غيرتعطيل انجام مي گيرد .براي صدور گواهي ولادت ، ارائه اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه مادر و پدر نوزاد الزامي است .