بخش CCU

اين بخش شامل یک سالن با 7تخت و یک اتاق ایزوله و یک ایستگاه پرستاری می باشد

خدماتی که در ccu ارائه می شود عبارتند از: مانیتور بیماران جهت جلوگیری از صدمات قلبی در بیماران قلبی، آماده نمودن بیماران جهت انجام آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی مراقبت¬هاي بعد از آن، انجام اکو، تست ورزش، مراقبت ويژه از بيماران قلبي و ...